AGH Akademia Górniczo - Hutnicza
Rada Dyscypliny Inżynieria Materiałowa